Follow us

Operator Welltest Services / NL

For Dutch please scroll down!

Operator Welltest Services  (1Fte)

Due to expansion of our activities, we are looking for a new Operator. More information? Then read on…

The challenge as Operator

As a Welltest Operator you perform all kinds of jobs, with assigned equipment and people, safely and efficiently. You provide service delivery with flawless service quality and no Health, Safety and Environment (HS&E) incidents in accordance with policies, standards, and procedures. You report directly to the Welltest Supervisor.

Key responsibilities include:

 • Maintains all equipment in good & safe working order according to standards and reports any problem or deviation;
 • Works in a safe and conscientious manner to ensure personal safety and the safety of fellow crew members;
 • Prepare for Rig up and Rig down of equipment;
 • Operate the equipment according to competency level and job requirement;
 • Competent to operate equipment – Choke Manifolds, Separators, Sandfilters and Tanks;
 • Ability to work in offshore/onshore oilfield environment & remote location;

Your work environment at Well Services Group

We are a fast growing company that provides services for the oil, gas and (petro) chemical industry worldwide. We offer our clients a complete service package, including coiled tubing services, pumping/stimulation services, nitrogen services and well engineering services. We are one of the market leaders in this field in Europe and beyond. Within the Well Services Group we have several entities, such as: Coil, Industrial, Support and Slickline. With your arrival you will strengthen our Business Unit Well Testing Services.

Our core values

At WSG we have the core values; Relationship, Sustainability, Technology, Cooperation & Flexibility. Within these core values we are looking for an ambitious Operator who embodies these values.

What do we offer you?

We offer an interesting and versatile working and learning environment that is all about flexibility, independence, supportive supervision and where there is room for your own input. We offer an all-in introduction day so you can get off to a flying start. You will be working in a dynamic and challenging international environment, where no day is the same.

Other benefits are:

 • A very active and sociable PV (staff association);
 • Friday afternoon drinks and snacks ((as far as Covid-19 measures allow us);
 • 50% of basic health insurance premium is reimbursed;
 • Pension fully paid by employer;
 • 26 vacation days;
 • 8,33% vacation allowance, paid monthly;
 • Fixed-term employment contract with prospects of permanent employment!

The ideal profile?

Successful Operators at Well Services Group are adaptable, show initiative and have good written and verbal communication skills. They work well in teams and are curious and willing to learn new skills. Furthermore you have;

 • Minimum of 3 years oilfield experience;
 • High school education or equivalent;
 • Fluent speaking and writing in English and Dutch (German is a pré);
 • Basic mathematics and computer knowledge;
 • Good mechanical knowledge and ability;
 • Basic welltest/flowback knowledge helpful;
 • Driving license B and BE (CE is an advantage).

Want to know more or apply:

For questions with regards to this vacancy you can contact +31 591 668 155 and ask for Martijn Heemskerk (Business Unit Manager Well Interventions) or Barbara Schulten-Karman (HR Advisor). If you would like to express your interest please send us your motivation and CV to jobs@wellservices-group.com


  Please upload your CV and relevant documentation in PDF format

  Operator Welltest Services BV (1Fte)

  Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een nieuwe Operator.

  Meer informatie? Lees dan verder…

  De uitdaging als Operator

  Als Welltest Operator voer je allerlei werkzaamheden uit met toegewezen apparatuur en mensen, veilig en efficiënt. Je levert diensten van kwaliteit en zonder incidenten op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HS&E) in overeenstemming met beleid, normen en procedures. Je rapporteert rechtstreeks aan de Welltest Supervisor.

  Belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • Je onderhoudt alle apparatuur in goede & veilig werkende staat volgens de normen en je rapporteert alle problemen of afwijkingen;
  • Je werkt op een veilige en gewetensvolle manier om de persoonlijke veiligheid en de veiligheid van medebemanningsleden te waarborgen;
  • Voorbereiden van Rig up en Rig down van apparatuur;
  • Je bedient de apparatuur overeenkomstig het competentieniveau en de functievereisten;
  • Bedienen van apparatuur – Choke Manifolds, Separators, Sandfilters en Tanks;
  • Vermogen om te werken in offshore/onshore olieveld omgeving en afgelegen locatie;

  Jouw werkomgeving bij Well Services Group

  Wij zijn een snelgroeiend bedrijf dat wereldwijd services verleent voor de olie-, gas- en (petro) chemische industrie. Wij bieden onze klanten een compleet dienstverleningspakket, onder meer bestaande uit coiled tubing services, pumping/stimulation services, nitrogen services en well engineering services. Hierin zijn wij één van de marktleiders in en buiten Europa. Binnen de Well Services Group hebben we meerdere entiteiten, zoals: Coil, Industrial, Support en Slickline. Met jouw komst zul jij onze Business Unit Well Test Services komen versterken.

  Onze kernwaarden

  Bij WSG kennen we de kernwaarden; Relationship, Sustainability, Technology, Cooperation & Flexibility. Binnen deze kernwaarden zijn we op zoek naar een ambitieuze Operator.

  Wat kunnen we jou bieden?

  Wij bieden een interessante en veelzijdige werk- en leeromgeving waarin het aankomt op flexibiliteit, zelfstandigheid, ondersteunende begeleiding en waar ruimte is voor eigen inbreng. Wij bieden een all-in introductiedag, zodat je een vliegende start kunt maken. Je bent werkzaam in een dynamische en uitdagende internationale omgeving, waar geen dag hetzelfde is. Ons overige voorwaardenpakket:

  • Een zeer actieve en gezellige PV (personeelsvereniging) waarvan we hopen dat er snel weer wat georganiseerd kan worden zodra maatregelen het toelaten;
  • VrijMiBo’s (zodra maatregelen het toelaten) en snack op vrijdag;
  • 50% van basispremie zorgkostenverzekering wordt vergoed;
  • Pensioen volledig door werkgever betaald;
  • 26 vakantiedagen;
  • 8,33% vakantiegeld, maandelijks uitgekeerd;
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband!

  Het ideale profiel?

  Succesvolle Operators bij Well Services Group kunnen zich goed aanpassen, tonen initiatief en beschikken over goede schriftelijke en verbale communicatievaardigheden. Ze werken goed in teamverband en zijn nieuwsgierig en bereid om nieuwe vaardigheden te leren. Verder heb je;

  • Minimaal 3 jaar ervaring in de olievelden;
  • Middelbare schoolopleiding of gelijkwaardig;
  • Vloeiend spreken en schrijven in het Engels en Nederlands (Duits is een pré);
  • Basiskennis wiskunde en computer;
  • Goede mechanische kennis en vaardigheid;
  • Basiskennis welltest/flowback is nuttig;
  • Rijbewijs B en BE (CE is een pré).

  Online reageren

  Indien je meer informatie wenst, kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor via 0591-668155 en kun je vragen naar Martijn Heemskerk (Business Unit Manager Well Interventions) of Barbara Schulten-Karman (HR adviseur). Wil je je interesse kenbaar maken? Stuur dan je motivatie en CV naar jobs@wellservices-group.com


   Please upload your CV and relevant documentation in PDF format