Follow us

Senior Financial Controller / Business partner (fulltime)

Jouw baan als Senior Financial Controller / Business partner (fulltime)

Scroll down for the english version

Functie-inhoud
Als Senior Controller heb je een afwisselende functie waarbij je financiële informatie en adviezen aan het management geeft en bereidt met hen het financiële beleid voor. Daarnaast zorg je voor periodieke financiële management rapportages, KPI’s, investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, projectanalyses van meerdere bedrijfsonderdelen / Business Units in binnen en buitenland. Ook ondersteun je het management en werkt mee aan planning & control cyclus, begrotingen/budgettering, fiscaliteit, operationele en strategische meerjarenplanningen en IT-projecten. Daarnaast bewaak je de financiële positie en resultaten van de business en stelt Cashflow prognoses op.

Jouw werkomgeving bij Well Services Group
Als onderdeel van Excellence Logging zijn wij een snelgroeiend bedrijf dat wereldwijd services verleent voor de olie-, gas- en geothermische industrie. Wij bieden onze klanten een compleet scala aan Well Interventie Services, onder meer bestaande uit coiled tubing services, Wireline, Welltesting, pumping nitrogen services en well engineering services. Hierin zijn wij één van de marktleiders in en buiten Europa.

Je hoofdtaken zijn:

 • Verantwoordelijk voor financiële analyses en rapportages van meerdere bedrijfsonderdelen/entiteiten.
 • Stelt cashflow prognoses op.
 • Stelt in overleg met het management financiële indicatoren en KPI’s op ten behoeve van efficiency, effectiviteit en projectresultaten.
 • Verantwoordelijk voor opstellen en ontwikkelen van managementrapportages.
 • Aanleveren van financiële administratieve gegevens ten behoeve van periodieke overzichten.
 • Verantwoordelijk voor projectanalyses voor meerdere entiteiten.
 • Bewaken boekhouding van diverse Business Units


Wat kunnen we jou bieden?
Wij bieden een interessante en veelzijdige werk- en leeromgeving waarin het aankomt op flexibiliteit, zelfstandigheid, ondersteunende begeleiding en waar ruimte is voor eigen inbreng. Wij bieden een all-in introductiedag, zodat je een vliegende start kunt maken. Je bent werkzaam in een dynamische en uitdagende internationale omgeving, waar geen dag hetzelfde is.


Ons overige voorwaardenpakket:

 • Een zeer actieve en gezellige PV (personeelsvereniging)
 • VrijMiBo’s en snack op vrijdag;
 • 50% van basispremie zorgkostenverzekering wordt vergoed;
 • Pensioen volledig door werkgever vergoed;
 • 26 vakantiedagen;
 • 8,33% vakantiegeld, maandelijks uitgekeerd;


Het ideale profiel?
Je brengt kracht en fysiek uithoudingsvermogen in het werk. Je bent in staat complexe problemen het hoofd te bieden en werkt goed samen met anderen.
Verder beschik je over de volgende competenties

 • HBO werk en denk niveau
 • Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding in een financiele richting.
 • Je kunt je goed verstaanbaar maken, zowel woord- als geschrift in Nederlands, Duits en Engels.
 • Je hebt goede kennis van MS-office en Exact software
 • Minimaal 5-8 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en bij voorkeur in een internationale service industrie
 • Je bent een sparringspartner en durft tegenwicht te bieden aan managers in de organisatie.
 • Je bent zelfstandig in staat om prioriteiten te stellen en het werk op te pakken.
 • Je bent integer, zelfstandig en beschikt over goede sociale vaardigheden


Online reageren
Indien je meer informatie wenst, kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor via 0591-668155 en vragen naar Myron Beukers (HR-manager). Wil je je interesse kenbaar maken? Stuur dan je motivatie en CV naar jobs@wellservices-group.com

English version: 

Your job as a Senior Financial Controller / Business partner (fulltime)

Function content
As a Senior Business Controller you have a varied job in which you provide financial information and advice to the management and prepare the financial policy with them. In addition, you are responsible for periodic financial management reports, KPIs, investment analysis, internal cost accounting, and project analyses of several business units / Business Units at home and abroad. You also support the management and participate in the planning & control cycle, budgets/budgeting, taxation, operational and strategic multi-year planning and IT projects. In addition, you monitor the financial position and results of the Business and draw up cash flow forecasts.

Your work environment at Well Services Group
As a part of Excellence Logging, we are a fast-growing company that provides services for the oil, gas and Geothermal industry worldwide. We offer our customers a complete package of Well Intervention Services, including coiled tubing services, Wireline, Welltesting, pumping nitrogen services and well engineering services. We are one of the market leaders in this field in Europe and beyond.

Your main tasks are

 • Responsible for financial analyses and reports of multiple business units/entities.
 • Draw up cash flow forecasts.
 • In consultation with management, draws up financial indicators and KPIs for the purpose of efficiency, effectiveness and project results.
 • Responsible for the preparation and development of management reports.
 • Delivering financial administrative data for periodic overviews.
 • Responsible for project analyses for multiple entities.
 • Take over the accounting of several Business Units

What can we offer you?
We offer an interesting and versatile working and learning environment where flexibility, independence, supportive supervision and room for personal input are key. We offer an all-in introduction day, so you can get off to a flying start. You will be working in a dynamic and challenging international environment, where no day is the same.

Our other conditions package:

 • A very active and fun PV (staff association)
 • Free MiBo’s and snack on Friday;
 • 50% of basic health insurance premium is reimbursed;
 • Pension fully reimbursed by employer;
 • 26 holiday days;
 • 8,33% holiday allowance, paid monthly;

The ideal profile?
You bring strength and physical stamina to the job. You are able to cope with complex problems and you work well with others.
Furthermore, you have the following competences

 • HBO work and thinking level
 • You have a relevant completed HBO education in a financial direction.
 • You can make yourself understood, both verbally and in writing, in Dutch, German and English.
 • You have good knowledge of MS Office and Exact software
 • Minimum of 8-10 years work experience in a similar position and preferably in an international service industry
 • You are independently able to set priorities and pick up the work.
 • You are honest, independent and have good social skills

Respond online
If you would like more information, please contact our head office on 0591-668155 and ask for Myron Beukers (HR-manager). Would you like to express your interest? Please send your motivation and CV to jobs@wellservices-group.com.

 


  Please upload your CV and relevant documentation in PDF format