Follow us

Supervisor Well Intervention Services / NL

For Dutch please scroll down!

Supervisor Intervention Services (1Fte)

Due to expansion of our activities, we are looking for enthusiastic employees who can lead our projects in the right direction. More information? Then read on…

The challenge as Supervisor

As a Supervisor Well Intervention Services you are responsible for the planning, coordination, supervision and execution of well testing services at the well site to provide a safe and reliable service. You will provide clear leadership in every aspect of HSE protection and ensure that safe working practices are used on the well site to ensure awareness and preparedness for optimal execution of operations.

You will ensure that all customer expectations are met at the well site through effective communication and customer support, supervision of the team and equipment. You will also identify opportunities to improve service delivery, implement standard work and manage risk during service delivery.

Key responsibilities include:

 • Monitors the quality of performance of wellsite services and ensures the delivery of high-quality products to our customers;
 • Ensures equipment is ready and available at the job site according to plan;
 • Organizes and participates in the training and development of assigned operators, crew and trainees;
 • Performs reporting and administrative tasks accurately and on schedule;
 • Keeps the technical status of assigned tools and equipment up to date;
 • Participates in safety and operational meetings related to well activities;
 • Prepares and communicates accurate daily reports of well test activities;
 • Ensures adequate handover to the relief team;
 • The WTS provides clear guidance on all aspects of health, safety and environmental (HSE) protection and ensures safe working practices are followed.

Your work environment at Well Services Group

We are a fast-growing company that provides services for the oil, gas and (Petro) chemical industry worldwide. We offer our clients a complete service package, including coiled tubing services, pumping/stimulation services, nitrogen services and well engineering services. We are one of the market leaders in this field in Europe and beyond. Within the Well Services Group we have several entities, such as: Coil, Industrial, Support and Slickline. With your arrival you will strengthen our Business Unit WSG Coil Services.

Our core values

At WSG we know the core values; Relationship, Sustainability, Technology, Cooperation & Flexibility. Within these core values we are looking for an ambitious Supervisor who makes our projects successful.

What can we offer you?

We offer an interesting and versatile working and learning environment where flexibility, independence, supportive supervision and room for personal input are key. We offer an all-in introduction day, so you can get off to a flying start. You will be working in a dynamic and challenging international environment, where no day is the same. Our other conditions package:

 • A very active and fun PV (staff association) of which we hope to organize something soon, as soon as measures allow;
 • VrijMiBo’s (as soon as measures allow) and snack on Fridays;
 • 50% of basic health insurance premium is reimbursed;
 • Pension paid in full by employer;
 • 26 holiday days;
 • 33% holiday allowance, paid monthly;
 • Employment contract for a definite period with a view to permanent employment!

The ideal profile?

You are a regulator and have strong organizational skills. You always know what is going on, because you are ‘on top of the situation’, so there is no room for error. In addition, you are a real team player and have a hands-on mentality.

 • Furthermore, you have
 • Experience relevant to the nature of well testing and typically at least 5 years of experience in the oilfield in appropriate roles;
 • Ability to understand technical drawings and equipment specifications;
 • A valid IWCF certificate.
 • Minimum of 5 years demonstrable experience in both land and offshore environments;
 • Ability to communicate with external customers to resolve technical issues related to the equipment and operations;
 • Good communication skills in Dutch and English, both verbally and in writing (German is an advantage)
 • Good interpersonal, mentoring and training skills;
 • Self-motivated and working independently with no or minimal supervision from management;
 • Ability to perform advanced mathematical calculations and all calculations for well testing;
 • Computer skills, including MS Office;
 • Driving license B and BE (CE is an advantage).

Want to know more or apply:

For questions with regards to this vacancy you can contact +31 591 668 155 and ask for Martijn Heemskerk (Business Unit Manager Well Interventions) or Barbara Schulten-Karman (HR Advisor). If you would like to express your interest, please send us your motivation and CV to jobs@wellservices-group.com


  Please upload your CV and relevant documentation in PDF format

   

  Supervisor Well Intervention Services BV (1Fte)

  Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden zijn we opzoek naar enthousiate medewerkers die onze projecten in goede banen kan leiden. Meer informatie? Lees dan verder…

  De uitdaging als Supervisor

  Als Supervisor Well Intervention Services ben je verantwoordelijk voor de planning, coördinatie, supervisie en uitvoering van welltesting services op de wellsite om een veilige en betrouwbare service te leveren. Je geeft duidelijk leiding in elk aspect van HSE-bescherming en zorgt ervoor dat veilige werkpraktijken worden gebruikt op de boorputlocatie om het bewustzijn en de paraatheid voor een optimale uitvoering van operaties te verzekeren.

  Je zorgt ervoor dat aan alle verwachtingen van de klant op de boorputlocatie wordt voldaan door middel van effectieve communicatie en ondersteuning van de klant, toezicht op het team en apparatuur. Daarnaast identificeer je mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren, implementeer je standaard werk en beheer je risico’s tijdens de dienstverlening.

  Belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • Controleert de kwaliteit van de prestaties van wellsite services en zorgt voor de levering van producten van hoge kwaliteit aan onze klanten;
  • Zorgt ervoor dat de uitrusting volgens plan klaar en beschikbaar is op de jobsite;
  • Organiseert en neemt deel aan de opleiding en ontwikkeling van toegewezen operatoren, bemanning en stagiairs;
  • Voert rapportage- en administratieve taken nauwkeurig en volgens planning uit;
  • Houdt de technische status van de toegewezen werktuigen en uitrusting up-to-date;
  • Neemt deel aan veiligheids- en operationele vergaderingen die verband houden met boorputactiviteiten;
  • Stelt nauwkeurige dagelijkse rapporten op van de testactiviteiten van de boorput en communiceert deze;
  • Zorgt voor een adequate overdracht aan de aflossing;
  • De WTS geeft duidelijk leiding aan alle aspecten van de bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) en zorgt ervoor dat veilige werkmethoden worden toegepast.

  Jouw werkomgeving bij Well Services Group

  Wij zijn een snelgroeiend bedrijf dat wereldwijd services verleent voor de olie-, gas- en (petro) chemische industrie. Wij bieden onze klanten een compleet dienstverleningspakket, onder meer bestaande uit coiled tubing services, pumping/stimulation services, nitrogen services en well engineering services. Hierin zijn wij één van de marktleiders in en buiten Europa. Binnen de Well Services Group hebben we meerdere entiteiten, zoals: Coil, Industrial, Support en Slickline. Met jouw komst zul jij onze Business Unit WSG Coil Services komen versterken.

  Onze kernwaarden

  Bij WSG kennen we de kernwaarden; Relationship, Sustainability, Technology, Cooperation & Flexibility. Binnen deze kernwaarden zijn we op zoek naar een ambitieuze Supervisor die onze projecten succesvol maakt.

  Wat kunnen we jou bieden?

  Wij bieden een interessante en veelzijdige werk- en leeromgeving waarin het aankomt op flexibiliteit, zelfstandigheid, ondersteunende begeleiding en waar ruimte is voor eigen inbreng. Wij bieden een all-in introductiedag, zodat je een vliegende start kunt maken. Je bent werkzaam in een dynamische en uitdagende internationale omgeving, waar geen dag hetzelfde is. Ons overige voorwaardenpakket:

  • Een zeer actieve en gezellige PV (personeelsvereniging) waarvan we hopen dat er snel weer wat georganiseerd kan worden zodra maatregelen het toelaten;
  • VrijMiBo’s (zodra maatregelen het toelaten) en snack op vrijdag;
  • 50% van basispremie zorgkostenverzekering wordt vergoed;
  • Pensioen volledig door werkgever betaald;
  • 26 vakantiedagen;
  • 8,33% vakantiegeld, maandelijks uitgekeerd;
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband!

  Het ideale profiel?

  Je bent een regelaar en organisatorisch sterk. Je weet altijd wat er gaande is, omdat je ‘on top of the situation’ zit, zodat er geen ruimte voor fouten kan ontstaan. Daarnaast ben je een echte teamplayer en heb je een hands-on mentaliteit.

  Verder beschik je over;

  • Ervaring die relevant is voor de aard van het testen van boorputten en doorgaans ten minste 5 jaar ervaring in de olievelden in passende functies;
  • Vermogen om technische tekeningen en specificaties van uitrusting te begrijpen;
  • Een geldig IWCF-certificaat;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in zowel land- als offshore-omgevingen;
  • Het vermogen om te communiceren met externe klanten om technische problemen met betrekking tot de apparatuur en operaties op te lossen;
  • Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift (Duits is een pré)
  • Goede interpersoonlijke, mentoring en training vaardigheden;
  • Zelf-gemotiveerd en zelfstandig werken met geen of minimale supervisie van het management;
  • Vermogen om geavanceerde wiskundige berekeningen uit te voeren en alle berekeningen voor het testen van boorputten;
  • Computervaardigheden, waaronder MS Office;
  • Rijbewijs B en BE (CE is een pré).

   Online reageren

  Indien je meer informatie wenst, kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor via 0591-668155 en kun je vragen naar Martijn Heemskerk (Business Unit Manager Well Interventions) of Barbara Schulten-Karman (HR adviseur). Wil je je interesse kenbaar maken? Stuur dan je motivatie en CV naar jobs@wellservices-group.com


   Please upload your CV and relevant documentation in PDF format